Saturday, October 24, 2009

ISTIMEWANYA WANITA - dari pandangan Islam

Kaum feminis (Pejuang hak wanita) kata susah jadi wanita, lihat peraturan dibawah:
• Wanita auratnya lebih susah dijaga (lebih banyak) berbanding lelaki.
• Wanita perlu meminta izin dari suaminya apabila hendak keluar rumah tetapi tidak sebaliknya.
• Wanita saksinya (apabila menjadi saksi) kurang berbanding lelaki.
• Wanita menerima warisan kurang daripada lelaki.
• Wanita perlu menghadapi kesusahan mengandung dan melahirkan anak.
• Wanita wajib taat kepada suaminya, sementara suami tak perlu taat pada isterinya.
• Talak terletak di tangan suami dan bukan isteri.
• Wanita kurang dalam beribadat kerana adanya masalah haid dan nifas yang tak ada pada lelaki, dll
Itu sebabnya mereka tidak henti-hentinya berpromosi untuk "MEMERDEKAKAN
WANITA".
Pernahkah kita lihat sebaliknya (kenyataannya) ?
* Benda yang mahal harganya akan dijaga dan dibelai serta
disimpan ditempat yang teraman dan terbaik. Sudah pasti intan permata
tidak akan dibiar terserak bukan? Itulah bandingannya dengan seorang
wanita.
* Wanita perlu taat kepada suami, tetapi tahukah lelaki wajib
taat kepada ibunya 3 kali lebih utama daripada kepada bapaknya?
* Wanita menerima warisan lebih sedikit daripada lelaki, tetapi
tahukah harta itu menjadi milik pribadinya dan tidak perlu diserahkan
kepada suaminya, sementara apabila lelaki menerima warisan, ia
perlu/wajib juga menggunakan hartanya untuk isteri dan anak-anak.
* Wanita perlu bersusah payah mengandung dan melahirkan
anak,tetapi tahukah bahwa setiap saat dia didoakan oleh segala makhluk,
malaikat dan seluruh makhluk ALLAH di muka bumi ini, dan tahukah jika ia
mati karena melahirkan adalah syahid dan surga menantinya.
* Di akhirat kelak, seorang lelaki akan dipertanggungjawabk an
terhadap 4 wanita, yaitu : Isterinya, ibunya, anak perempuannya dan
saudara perempuannya. Artinya, bagi seorang wanita tanggung jawab
terhadapnya ditanggung oleh 4 orang lelaki, yaitu : suaminya, ayahnya,
anak lelakinya dan saudara lelakinya.
* Seorang wanita boleh memasuki pintu syurga melalui pintu surga yang mana saja yang disukainya, cukup dengan 4 syarat saja, yaitu
:sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadhan, taat kepada suaminya dan
menjaga kehormatannya.
* Seorang lelaki wajib berjihad fisabilillah, sementara bagi
wanita jika taat akan suaminya, serta menunaikan tanggungjawabnya kepada
ALLAH, maka ia akan turut menerima pahala setara seperti pahala orang
pergi berjihad fisabilillah tanpa perlu mengangkat senjata.
Masya ALLAH ! Demikian sayangnya ALLAH pada wanita, kan
Ingat firman Nya, bahwa mereka tidak akan berhenti melakukan segala
upaya, sampai kita ikut / tunduk kepada cara-cara / peraturan
buatan mereka. (emansipasi a la western dan eksploitasi wanita)
Yakinlah, bahwa sebagai dzat yang Maha Pencipta, yang menciptakan kita,
maka sudah pasti Ia yang Maha Tahu akan manusia, sehingga segala
hukumnya / peraturannya, adalah YANG TERBAIK bagi manusia dibandingkan
dengan segala peraturan/hukum buatan manusia.
Jagalah isterimu karena dia perhiasan, pakaian dan ladangmu,
sebagaimana Rasulullah pernah mengajarkan agar kita (kaum lelaki)
berbuat baik selalu (gently) terhadap isterimu.
Adalah sabda Rasulullah bahwa ketika kita memiliki dua atau lebih anak
perempuan, mampu menjaga dan mengantarkannya menjadi muslimah
yang baik, maka surga adalah jaminannya. (untuk anak laki2 berlaku
kaidah yang berbeza).
Berbahagialah wahai para muslimah. Jangan risau hanya untuk apresiasi
Mustahil dan semu di dunia ini. Tunaikan dan tegakkan kewajiban agamamu,
nescaya syurga menantimu.
P/S: Artikel ini dlm bhs indon. Harap kalian semua faham... :)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...